Dokumenty

Przy rozmowie o dokonaniu czynności notarialnej opieramy się na dokumentach pozwalających ocenić stan prawny zagadnienia, takich jak: tytuł własności (akt notarialny, orzeczenie sądu, akt własności ziemi, przydział mieszkania), odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego itp. W sprawach spadkowych niezbędne są akty stanu cywilnego.

Dokładnych informacji jakie dokumenty są w danej sytuacji potrzebne udzielamy podczas osobistej wizyty w kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową.

Jeżeli osobista wizyta w kancelarii jest w danej sytuacji utrudniona, istnieje możliwość skontaktowania się z kancelarią telefonicznie lub drogą mailową i przesłania zeskanowanych lub sfotografowanych cyfrowym aparatem dokumentów za pośrednictwem e-maila.

Masz pytania lub wątpliwości?

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz do nas.

Podstawowych informacji o dokonywanych czynnościach notarialnych udzielamy nieodpłatnie.