Opłaty

Na całość kosztów zawarcia transakcji u notariusza składają się:

– podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierz);
– podatek od spadków i darowizn (pobierz);
– opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych (pobierz);
– wynagrodzenie notariusza (zwane taksą notarialną) (pobierz);
– podatek VAT wg stawki 23% od wynagrodzenia notariusza.

Podatki i koszty sądowe to należności publicznoprawne które notariusz oblicza, pobiera przy sporządzeniu aktu notarialnego i odprowadza na rachunek urzędu skarbowego bądź sądu wieczystoksięgowego. Są one niezależne od notariusza i nie podlegają negocjacjom.

Wynagrodzenie notariusza ustalane jest za każdym razem indywidualnie w zależności od rodzaju, stopnia skomplikowania, przedmiotu i wartości transakcji oraz koniecznego nakładu pracy. Punktem wyjścia dla tego ustalenia jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (pobierz), natomiast możliwe są w tym zakresie indywidualne negocjacje.

Szczegółowych i rzetelnych informacji o kosztach dokonania czynności notarialnych staramy się udzielać na podstawie dokumentów i rozmowy z bezpośrednio zainteresowanymi osobami.

Masz pytania lub wątpliwości?

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz do nas.

Przy rozmowie warto wiedzieć wcześniej co będzie przedmiotem transakcji, czy jest założona księga wieczysta i jaki jest jej numer oraz jaka jest wartość przedmiotu transakcji.

Szukasz notariusza? Porównujesz stawki? Zawsze pytaj o całość kosztów.

Podstawowych informacji o dokonywanych czynnościach notarialnych udzielamy nieodpłatnie.