Notariusz Włodzimierz Olek

Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką (czynienia) tego co dobre i słuszne

Zapraszamy do Kancelarii Notarialnej, której siedziba mieści się w Pabianicach przy ulicy Narutowicza 10/12 lok. 5.

Nasza kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności. Przemawia za nami duże doświadczenie – kontynuujemy tradycję świadczenia usług notarialnych nieprzerwanie od 1991 roku.

Zespół kancelarii zapewnia profesjonalizm, rzetelność, szybkość, poufność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta poparte szerokim zasobem wiedzy, której zakres wciąż poszerzamy.

Godziny pracy

Pracujemy codziennie w następujących godzinach:

  • poniedziałek 9.00 – 18.00
  • wtorek 9.00 – 15.00
  • środa 9.00 – 18.00
  • czwartek 9.00 – 15.00
  • piątek 9.00 – 15.00

Potrzebujesz spotkać się w innych godzinach?
Zadzwoń! +48 604 97 60 60 lub +48 609 80 77 22

Dostępność

Kancelaria znajduje się w budynku wyposażonym w windę. Ułatwia to dostęp osobom starszym i mającym trudności z poruszaniem się.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonywanie czynności poza siedzibą kancelarii np. w domu klienta, w szpitalu, w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym miejscu.

Sprawność

Niewątpliwą zaletą korzystania z usług naszej kancelarii jest szybkość i sprawność działania – na podpisanie dokumentów umawiamy się w ciągu kilku dni od przedłożenia kompletnej dokumentacji transakcji.

Komunikacja

Jeżeli nie możesz odwiedzić naszej kancelarii osobiście to istnieje możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie lub drogą mailową. Możesz przesłać nam skany lub zdjęcia dokumentów i ustalić wszystkie szczegóły zdalnie. Pamiętaj jednak aby na spotkanie w kancelarii przynieść ze sobą oryginały dokumentów, bo bez nich nie będziemy mogli sfinalizować czynności.

Rzetelność i profesjonalizm

Przygotowanie dokumentu przez notariusza to gwarancja rzetelności i zgodności z obowiązującym prawem. Notariusz wyjaśnia przy tym skutki prawne dokonywanych czynności oraz odpowiada na pytania i wątpliwości klientów, w tym również podatkowe.

Zadaniem notariusza jest zadbać o zapewnienie równowagi oraz ochrony praw i słusznych interesów stron dokonywanych czynności, a nawet innych osób, dla których czynność ta może spowodować skutki prawne.

Często używa się określenia, że notariusz jest „sędzią braku sporu” – pełni ważną, prewencyjną rolę w systemie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Dzięki niemu minimalizowane jest ryzyko, by dana sprawa stała się w przyszłości przedmiotem sporu sądowego.

Jeżeli notariusz poweźmie wątpliwość, że proponowana czynność, umowa byłaby sprzeczna z prawem – powinien odmówić jej dokonania.

Poufność

Do notariusza można i trzeba mieć zaufanie – aby prawidłowo odczytać wolę i zamiary klientów trzeba nierzadko odbyć trudne i szczere rozmowy, w których nawet pozorny drobiazg może mieć znaczenie. Dlatego notariusza obowiązuje tajemnica notarialna – jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Czynności w językach obcych

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie klienta notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Masz pytania?

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz do nas. Podstawowe informacje o dokonywanych czynnościach notarialnych udzielane są nieodpłatnie.