Notariusz Włodzimierz Olek

Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką (czynienia) tego co dobre i słuszne

Czynności

Notariusz dokonuje czynności notarialnych przede wszystkim wtedy, gdy przepisy prawa tego wymagają – np. gdy chodzi o sprzedaż lub darowiznę mieszkania, domu, nieruchomości, wówczas udział notariusza jest niezbędny.

Z pomocy notariusza można i warto skorzystać także wtedy, gdy przepisy prawa tego wprawdzie nie wymagają, ale klientom zależy na merytorycznej poprawności oraz najwyższej jakości przygotowanych dokumentów. Możemy przygotować umowę pożyczki, dzierżawy, umowy przedwstępne, pełnomocnictwa i w zasadzie każdy dokument w obrocie cywilnoprawnym.

Nieruchomości

Notariusz dokumentuje obrót i wszelkie czynności*, których przedmiotem są: nieruchomości gruntowe i budynki, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i inne. Notariusz składa w imieniu klienta wniosek o dokonanie stosownych wpisów w księdze wieczystej, wraz z niezbędnymi dokumentami oraz opłatą sądową. Ty otrzymasz z sądu gotowe zawiadomienie o dokonaniu wpisu.

*takie jak: sprzedaż, darowizna, zamiana, umowa dożywocia, umowa deweloperska, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego, hipoteka, służebności osobiste (np. zamieszkiwania), służebności gruntowe (np. droga konieczna), służebności przesyłu i inne

Sprawy małżeńskie

U nas możesz zawrzeć umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową (tzw. intercyzę) i to nawet przed zawarciem związku małżeńskiego. Można również dokonać rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej.

Można też zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego – unikając długiej i żmudnej procedury sądowej.

Spadki

U notariusza można przeprowadzać sprawy spadkowe – można zarówno uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, który zastępuje sądowe stwierdzenie nabycia spadku, można też sprawnie i skutecznie podzielić spadek (dział spadku). Jest to doskonała alternatywa dla przeprowadzania takich spraw w sądzie, gdzie przeważnie zajmuje to wiele miesięcy czy nawet lat. W naszej kancelarii można uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia w ciągu kilku dni.

W sądzie uczestnik jest zdany na własne umiejętności lub musi skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. W naszej kancelarii krok po kroku prowadzimy klienta i instruujemy jakie dokumenty są potrzebne, jakie kroki należy wykonać by uzyskać i podzielić spadek. Odpowiadamy na pytania klientów – w tym również związane z zachowkiem i podatkiem od spadku.

Z naszą pomocą przygotujesz również sukcesję Twojej firmy oraz zgromadzonego majątku. Przygotujemy dla Ciebie testament, umowę darowizny, wprowadzimy w tematykę zarządu sukcesyjnego, wytłumaczymy zawiłości prawa spadkowego. Porozmawiamy o tym co to jest zachowek i jak można uniknąć sporów na tym tle w przyszłości.

Zajmujemy się też sporządzaniem oświadczeń o odrzuceniu spadku.

Pełnomocnictwa

Nie możesz sam osobiście załatwić sprawy urzędowej lub dokonać czynności prawnej? Potrzebujesz wskazać kogoś kto za Ciebie zajmie się twoimi sprawami, także na wypadek gdyby coś Ci się stało? Sporządzimy dla Ciebie dokument pełnomocnictwa do konkretnych czynności, do określonych rodzajów czynności lub pełnomocnictwo ogólne do wszelkich spraw, które się przyda gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub obawiasz się, że zachorujesz i chcesz upoważnić zaufaną osobę.

Poświadczenia

Sporządzamy kopie i wyciągi poświadczone za zgodność z okazanym dokumentem, w tym również w formie elektronicznej do komunikacji on-line z urzędami, a także w obrocie prywatnym.
Notariusz poświadcza również własnoręczność podpisu na dokumencie.

Spółki i działalność gospodarcza

Zajmujemy się obsługą spółek prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz spółek cywilnych. Sporządzamy zarówno umowy spółki jak i zbycia udziałów w spółce.

Dokumentujemy czynności (sprzedaż, darowizna, wniesienie jako wkład do spółki) dotyczące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Jeżeli chcesz przekazać („przepisać”) swoją działalność gospodarczą dzieciom lub innym osobom – przygotujemy dla Ciebie właściwe rozwiązania.

Depozyt notarialny

Jeżeli masz obawy lub wątpliwości dotyczące tego, jak przeprowadzić rozliczenie transakcji (np. zapłacić cenę za nieruchomość) to możesz skorzystać z instytucji depozytu notarialnego – kiedy to Ty przelewasz środki na rachunek notariusza a notariusz przeleje je kontrahentowi po podpisaniu umowy. To najbezpieczniejszy sposób na rozliczanie tego typu transakcji.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Zawarłeś umowę najmu okazjonalnego mieszkania? Jesteś najemcą lokalu użytkowego? Zawarłeś umowę kredytową lub wziąłeś pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej? Prawdopodobnie musisz sporządzić oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4, 5 lub 6 kodeksu postępowania cywilnego. Sporządzimy je dla Ciebie.

Czynności elektroniczne

Sporządzamy poświadczenia zgodności dokumentów elektronicznych (skanów) z okazanym dokumentem tradycyjnym (papierowym).

Notariusz może sporządzić protokół z wejścia na stronę internetową oraz utrwalić (wydrukować) jej treść. Taki dokument może być przydatny lub wręcz niezbędny przy sprawie sądowej, która dotyczy np. spraw małżeńskich lub spraw z zakresu praw autorskich lub własności przemysłowej.

Sporządzamy elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które umieszczane są w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych do dyspozycji Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestrujemy i poszukujemy zarejestrowanych testamentów w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Drogą elektroniczną składamy wnioski o dokonanie stosownych wpisów w księgach wieczystych.

Masz pytania?

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz do nas. Podstawowe informacje o dokonywanych czynnościach notarialnych udzielane są nieodpłatnie.